Lähetystyö

Seurakuntamme sydän sykkii lähetystyölle, evankelioinnille ja kehitysyhteistyölle. Haluamme olla aktiivisesti toteuttamassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä parantamassa kestävästi eri yhteisöjen elinoloja eri puolilla maailmaa.

Toteutamme lähetys- ja kehitysyhteistyötä tiiviissä yhteistyössä Fida Internationalin (Suomen helluntaiseurakuntien lähetysjärjestö) sekä Missionuorten (YWAM) kanssa.

Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Matt. 28:19–20

Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille. Jeesus